Voorbeeldenboek

Ben je als bestuurder, stedenbouwkundige of planoloog op zoek naar de inspiratie om de stad klimaatbestendig te maken? Lees dan het Voorbeeldenboek (pdf, 8.5 MB) Het klimaat past ook in uw straatje. In het Voorbeeldenboek staan tien praktijkvoorbeelden van hoe je woonstraten klimaatbestendig kunt inrichten. In deze voorbeelden ligt de nadruk op maatregelen waarmee je je voorbereidt op extreme neerslag. Aanpassingen aan de riolering speelt hierbij altijd een rol. Bij elk voorbeeld vind je vier verschillende ontwerpen met daarbij de kosten en de baten. Wat opvalt is dat een klimaatbestendige inrichting eenvoudig is en niet duurder dan een traditionele inrichting.