Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving

Door klimaatverandering moeten gemeenten zich voorbereiden op toenemende hittegolven. De Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving laat in één oogopslag zien welke stappen gemeenten nu al kunnen zetten en welke maatregelen zij samen met andere partijen kunnen nemen om hittebestendig te worden. Jaarlijks worden nieuwe inzichten en nieuwe maatregelen aan de menukaart toegevoegd.

Voor wie?

Dit hulpmiddel is bedoeld voor beleidsambtenaren bij gemeenten.

Wat kun je ermee?

De Menukaart Hitte geeft een overzicht van de hitte-effecten en maatregelen die gemeenten kunnen nemen vanuit de thema’s gezondheid, gebouw en gebied. De menukaart bevat sinds de update in februari 2024 ook een uitgewerkt stappenplan en een brochure. De brochure legt uit hoe gemeenten de Menukaart Hitte kunnen gebruiken om een integraal actieplan te ontwikkelen. Zo’n plan helpt gemeenten om concreet en vanuit verschillende afdelingen te werken aan een effectief hittebeleid.

Wie heeft het ontwikkeld?

De Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met Klimaatverbond Nederland, Tauw en &Flux.

Publicatiedatum

29 november 2022, geüpdatet in februari 2024