Ritsen: klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen

Hoe kun je klimaatbestendigheid meenemen in gebiedsontwikkelingen in nieuw en bestaand stedelijk gebied? Bij dit soort ontwikkelingen werken publieke en private partijen veel samen. Welke mogelijkheden hebben de verschillende partijen om klimaatadaptatie mee te nemen? Om daar inzicht in te bieden, hebben Samen Klimaatbestendig, Tauw en &Flux deze gids gemaakt. De gids biedt een overzicht van vijfentwintig producten, handreikingen en hulpmiddelen die het bouwproces ondersteunen.

Voor wie?

Deze gids is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij gebiedsontwikkelingen.

Wat kun je ermee?

Deze gids geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling te sturen. Met behulp van verschillende tabellen kun je als organisatie de juiste rol in het proces kiezen. Daarnaast vind je voor elke rol hulpmiddelen bij verschillende thema’s, zoals uitvoering, organisatie en beleid. Welke financiële instrumenten zijn er bijvoorbeeld voor publieke en private organisaties? Ook staan er in de gids allerlei praktische voorbeelden die je bij klimaatadaptieve nieuwbouw kunt gebruiken.

Wie heeft deze gids ontwikkeld?

De gids Ritsen is ontwikkeld door &Flux, Tauw en Samen Klimaatbestendig.

Publicatiedatum

30 november 2020