Beleidsmixer

De Beleidsmixer biedt een overzicht van manieren om klimaatadaptatie te stimuleren op privaat terrein. Ook laat de tool zien hoe je daarbij financiële prikkels kunt inzetten en verwijst de tool door naar factsheets, modelteksten en voorbeelden.

Voor wie?

De Beleidsmixer is bedoeld voor overheidsprofessionals.

Wat kun je ermee?

De Beleidsmixer is een routewijzer die gemeenten en waterschappen helpt om beslissingen te nemen over financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. Het hulpmiddel bestaat uit vier stappen:

  1. Verduidelijk je doelen voor klimaatadaptatie.
  2. Beschrijf welke fysieke maatregelen je wilt nemen en wie de belangrijkste stakeholders zijn.
  3. Bepaal je instrumentenmix om klimaatadaptatie te stimuleren.
  4. Werk je financiële prikkels uit.

Je vindt er per stap tools die je kunnen helpen. Daarnaast bevat de beleidsmixer de belangrijkste inzichten van de werkgroep die deze beleidsmixer gemaakt heeft. In de beleidsmixer vind je ook voorbeelden van de gemeenten die deelnamen aan de werkgroep.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het hulpmiddel is ontwikkeld door de werkgroep beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels. Betrokken partners daarbij zijn de gemeenten Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Werkregio Noord-Veluwe, Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap de Dommel.

Wil je je aansluiten bij verdere ontwikkeling?

De overheden die aan de werkgroep deelnamen, zijn met een vervolg gestart: het Adaptatie Atelier. Hierin onderzoeken ze in werkgroepen hoe de beleidsmixer specifiek gemaakt kan worden voor de volgende drie doelgroepen: bedrijventerreinen, woningcorporaties en woningeigenaren. Je kunt je hier nog bij aansluiten. Ga daarvoor naar de LinkedIn-pagina van het Adaptatie Atelier.

Publicatiedatum

1 juni 2021