Klimaatadaptatie en het bodem-watersysteem

Dit voorbeeldenboek over klimaatadaptatie en het bodem-watersysteem is een bundeling van inspirerende en succesvolle klimaatadaptatieprojecten in het landelijk gebied. Het boek laat zien hoe je het bodem-watersysteem kunt inzetten om op lokale en regionale schaal wateroverlast en droogte te voorkomen.

Het interactieve document zoomt in op zes typen maatregelen:

  • Koolstofboeren
  • Aangepaste bodembewerking
  • Aanpassing teelten en landgebruik
  • Waterbuffering in de bodem
  • Regulering van beken
  • Klimaatbuffers

Voor elk type maatregel geeft het boek verschillende voorbeelden. Ben je van plan om zelf één van deze typen maatregelen toe te passen? Dan kun je de voorbeelden gebruiken als inspiratiebron. Daarnaast kunnen gemeenten de informatie uit deze voorbeelden gebruiken voor beleids- of besluitvorming.