Groenblauwe Netwerken

De helft van de mensen op aarde leeft in steden. En in de toekomst worden dat er alleen maar meer. Door klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden zich moeten aanpassen, zodat het ook in de toekomst fijne en gezonde plekken zijn om in te leven. De website Groenblauwe Netwerken kan daarbij helpen. De website bevat een databank waarin je met filters kunt ontdekken welke groenblauwe maatregelen in een specifieke situatie het beste passen. Ook kun je per maatregel lezen wat er bekend is over de effectiviteit ervan. Verder vind je op de website samenvattingen en highlights van wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van adaptatiemaatregelen. Daarnaast staan er mooie projecten en adaptiemaatregelen in die je als inspiratiebron kunt gebruiken.

Voor wie?

De website Groenblauwe Netwerken is bedoeld voor:

  • professionals, zowel vanuit de overheid als vanuit andere organisaties
  • docenten en studenten

Wat kun je ermee?

De website Groenblauwe Netwerken kan helpen om te bepalen welke adaptatiemaatregelen je ergens gaat nemen. Je kunt via filters zoeken naar de best passende maatregelen. En door je te verdiepen in onderzoeken en praktijkvoorbeelden over de effectiviteit van maatregelen, kun je tot een betere afweging komen.

Wie heeft het ontwikkeld?

De website Groenblauwe Netwerken is ontwikkeld door Atelier Groenblauw, Deltares, Stichting CAS, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige stad heeft deze kennisbank gefinancierd.

Publicatiedatum

November 2023