Handvat klimaatadaptatie in bebouwd gebied

Het Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied (pdf, 1.1 MB) biedt bouw- en infrabedrijven praktische informatie over klimaatadaptatie in hun werkveld. Het behandelt ontwikkelingen in landelijk en regionaal beleid, hulpmiddelen en concrete maatregelen, een marktonderzoek over klimaatadaptatie onder gemeenten, en voorbeelden van klimaatadaptieve projecten.