Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte

Wil je een actie organiseren om inwoners bewust te maken van mogelijke gevolgen van klimaatverandering? Of wil je ze stimuleren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door hun tuin te vergroenen? Dan kan de Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte je helpen om van je actie een succes te maken.

Voor wie?

De toolkit is in de eerste plaats bedoeld voor gemeenten, maar kan ook handig zijn voor bijvoorbeeld waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s.

Wat kun je ermee?

Deze toolkit kun je gebruiken als je inwoners bewust wilt maken van de gevolgen van klimaatverandering of als je ze tot klimaatadaptatie wilt stimuleren. Je vindt er een overzicht met richtlijnen en tips voor communicatie, een stappenplan voor het voorbereiden van je eigen actie en standaardteksten die je kunt gebruiken als basis voor een eigen webpagina klimaatadaptatie voor inwoners. Verder biedt de toolkit tips en inspiratie voor sociale media en vind je er handleidingen voor specifieke acties, zoals inwoners stimuleren om tegels te vervangen door groen. Ook handig is de kalender met bestaande campagnes waarbij je kunt aanhaken. Tot slot biedt de toolkit een overzicht van tools en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Wie heeft het ontwikkeld?

De toolkit is samengesteld door stichting CAS, in samenwerking met Ons WaterWaterklaar en Overstroomik.nl.

Publicatiedatum

22 februari 2023