NL Terreinlabel

Het NL Terreinlabel geeft je inzicht in duurzame ambities voor een bestaand of toekomstig terrein en borgt ze tijdens het werkproces. Zo kun je concreet sturen op thema’s die met elkaar samenhangen. Dankzij het NL Terreinlabel worden ambities concreet en wordt duidelijk of je vooruitgaat.

Voor wie?

Professionals, overheidsprofessionals

Wat kun je ermee?

Met het NL Terreinlabel kun je beoordelen hoe duurzaam onder andere sportterreinen, bedrijfskavels, zorgcomplexen, zonneparken of schoolpleinen zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken naar verschillende thema’s die met elkaar samenhangen, zoals water en bodem, biodiversiteit en energie en klimaat. De thema’s zijn weer onderverdeeld in 27 indicatoren, waaronder klimaatbestendigheid, hemelwater en biodiversiteitsbevordering. Een onafhankelijke deskundige beoordeelt het ontwerp en de eindsituatie. Een score van A (excellent) tot en met G geeft aan hoe duurzaam je terrein is.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het NL Terreinlabel is ontwikkeld door NL Greenlabel.