BlueLabel

Zoek je als beleidsmedewerker of professional naar een tool om klimaatrisico’s in beeld te brengen? Dan kun je nu gebruikmaken van BlueLabel. Aan de hand van klimaatlabels kun je voor elk gebouw in Nederland bepalen hoe het scoort op zes thema’s: regenwateropvang, wateroverlast door hevige neerslag, overstroming na een dijkdoorbraak, hittestress, droogte en bodemdaling. Deze klimaatlabels kun je als beleidsmedewerker ook goed gebruiken om bewoners en ondernemers bij de klimaatopgave te betrekken. Voor woningcorporaties, vastgoedpartijen en bedrijven biedt BlueLabel een informatieplatform. Maar ook voor gewone burgers is BlueLabel interessant. Via het burgerportaal kun je namelijk opzoeken hoe klimaatbestendig je huis is.