Staat van je Straat

Met een overzichtelijk label informeert Staat van je Straat over hoe goed jouw straat is voorbereid op het veranderende klimaat. Het label is opgebouwd uit deel-labels voor de vier klimaatadaptatie thema’s: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte.  Staat van je Straat is een communicatiemiddel om bewoners bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenten gaan hiermee de risicodialoog met bewoners aan. Zo zorgt Staat van je Straat voor draagvlak en actie, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

Staat van je Straat levert maatwerk en is in diverse vormen beschikbaar. Zo kunnen de labels online op de gemeentelijke website of via een storymap ontsloten worden, of kunnen de resultaten in een folder format per straat worden afgedrukt. Zo is de klimaatinformatie altijd in het gewenste format beschikbaar, passend bij de communicatiestrategie van de gemeente.

Lees meer informatie over de tool Staat van je straat.