Staat van je Straat

Voor gemeenten is het een grote opgave om bewoners bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Je kunt hiervoor het klimaatlabel Staat van je Straat van Sweco gebruiken. Met dit klimaatlabel kun je laten zien hoe klimaatrobuust gemeenten zijn op straatniveau. Het label bestaat uit deel-labels voor vier thema’s: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Met Staat van je Straat kun je je straat op deze vier thema’s toetsen. De straat krijgt dan een label dat oploopt van A tot en met E: van heel klimaatadaptief tot amper klimaatadaptief. Je kunt Staat van je Straat gebruiken als communicatiemiddel, bijvoorbeeld als je een risicodialoog wilt voeren met bewoners en andere partijen. Daarmee creëer je draagvlak voor je maatregelen. Je kunt de resultaten daarnaast op de gemeentewebsite publiceren. Ook kun je van de resultaten per straat een folder maken om uit te delen aan bewoners. Zo kun je met dit hulpmiddel de klimaatinformatie in het format stoppen die past bij de communicatiestrategie van jouw gemeente.