NL Omgevingsscan

De NL Omgevingsscan laat zien hoe klimaatbestendig je terrein is en welke risico’s je loopt op hittestress of wateroverlast. Ook helpt de scan je om de kwaliteit van de buitenruimte in beeld te krijgen en geeft hij antwoord op de vraag of je die kwaliteit kunt verbeteren.

Voor wie?

Bouwers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen

Wat kun je ermee?

Om gebruik te maken van de NL Omgevingsscan is het nodig om je terrein eerst te registreren in het Register Duurzame Leefomgeving (RDL). Van daaruit kun je de NL Omgevingsscan laten maken voor de thema’s klimaat, gezondheid en biodiversiteit.

Die scan biedt gedetailleerd inzicht in thema’s als hittestress, waterafvoer, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ook geeft de scan aandachtspunten en adviezen, waarmee je het gesprek kunt aangaan met andere stakeholders en je gericht kunt sturen op een bepaalde kwaliteit.

Wie heeft het ontwikkeld?

De NL Omgevingsscan is ontwikkeld door NL Greenlabel.