Handreiking Duurzame bedrijventerreinen

De provincie Overijssel is samen met MKB Nederland Midden en VNO-NCW Midden betrokken bij een brede aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in Overijssel. Als onderdeel daarvan hebben de drie partijen twee handreikingen geschreven voor het verder verduurzamen van bedrijventerreinen: één voor bestaande gebouwen en terreinen en één voor nieuwe gebouwen en terreinen.

Aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn belangrijk voor ondernemers. Investeren in duurzame terreinen is waardevol. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor ondernemers en werknemers. Veel ondernemers zien verduurzaming van hun bedrijf of bedrijventerrein daarom als een mooi perspectief. Maar hoe verduurzaam je een gebouw of terrein? Deze handreikingen laten zien welke maatregelen je kunt nemen binnen en buiten bestaande en nieuwe gebouwen. Ook vind je er informatie over hoe en op welke momenten je de maatregelen het beste kunt uitvoeren.