Buiten Ruimte Inrichtings Tool (BRIT)

BRIT is een nieuwe methodiek voor ontwerpers en projectleiders van gemeentelijke en regionale instellingen om samen met inwoners op speelse wijze tot een ontwerp te komen voor de openbare ruimte. Met BRIT dragen inwoners zelf bij aan de herinrichting van de openbare ruimte, binnen gestelde randvoorwaarden. Bewoners krijgen een bepaald budget en moeten een hoeveelheid duurzaamheidspunten halen om te voldoen aan een klimaatbestendig ontwerp. Verder zijn de bewoners geheel vrij om de openbare ruimte naar eigen wens in te richten. Het gebruik van BRIT geeft inzicht in aspecten die een rol spelen bij herinrichting, zoals: kosten, ruimtegebruik, waterberging, koeling & biodiversiteit. Ook worden de wensen van omwonenden vanaf het eerste moment in het ontwerp meegenomen.

BRIT is ontstaan vanuit het innovatielab van de gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met ontwerpbureau IMAGEN, en heeft daardoor een praktisch karakter. De methodiek is geschikt voor (her)inrichtingsprojecten van speeltuinen, veldjes, pleinen en parkeerplaatsen.


Meer informatie