BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk

Wil je laten zien hoe duurzaam je bouwproject is? Dan kun je het certificeren met een duurzaamheidskeurmerk van BREAAM-NL. De methode van BREAAM-NL kijkt naar verschillende thema’s om te beoordelen hoe duurzaam een project is, zoals ruimtelijke ordening, bronnen, welzijn & welvaart, gebiedsklimaat, gezondheid, energie en water. Voor alle thema’s kun je verschillende credits verdienen. Alle credits samen bepalen de score van je duurzaamheidscertificaat.

Met de methode kun je vier soorten bouwprojecten met een keurmerk laten certificeren:

 • Gebied: voor de (her)ontwikkeling van gebieden
 • Nieuwbouw en Renovatie: voor nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties
 • In-use: voor bestaande utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren
 • Sloop en Demontage: voor sloopprojecten

De eerste drie keurmerken bevatten credits die de klimaatbestendigheid van gebouwen en gebieden beoordelen:

 • Het keurmerk Gebied bevat credits voor hittestress, overstromingsrisico en wateroverlast.
 • Het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie bevat een credit voor wateroverlast.
 • Het keurmerk In-use bevat credits voor overstromingsrisico’s en natuurrampen.

Het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie wordt vernieuwd. Er komen drie aparte keurmerken:

 • Nieuwbouw (2020)
 • Woningbouw (ontwikkeling start in 2021)
 • Renovatie en Inrichting (2021)

De nieuwe keurmerken bevatten een speciale credit voor klimaatadaptatie. Om deze credit te verdienen, moet je een klimaatstresstest doen en een risicoanalyse uitvoeren. De risicioanalyse bestaat uit drie onderdelen:

 1. maak een risico-inschatting en voer een risicodialoog met stakeholders
 2. beoordeel de risico’s
 3. neem maatregelen om onacceptabele risico’s ter verminderen.

Naast een credit voor klimaatadaptatie, bevatten de keurmerken losse credits voor hittestress, wateroverlast, waterverbruik en de robuustheid van materialen voor weersinvloeden. Het keurmerk Nieuwbouw is al beschikbaar. De keurmerken Renovatie en Inrichting, en Woningbouw zijn nog in ontwikkeling.

Meer informatie over deze keurmerken vind je op de website van BREAAM-NL.


Ga naar de website van BREEAM gebiedsontwikkelling