Tool Grenswaarden Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie

Een consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad heeft onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering en ook naar mogelijke bijeffecten van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Eén van de resultaten van het onderzoek is de tool Grenswaarden Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA).  Deze tool helpt je om voor een watersysteem inzichtelijk te maken hoe kwetsbaar het is voor klimaatverandering en waar dat aan ligt. In de tool zie je bij elke gebruiksfunctie wat de grenswaarden zijn voor verschillende stuurvariabelen. Op basis van de gegevens die je invoert, maakt de tool grafieken. Deze laten in één oogopslag zien of het watersysteem wel of niet geschikt is voor een bepaalde gebruiksfunctie en welke stuurvariabelen dat veroorzaken.

Voor wie?

De tool Grenswaarden SWKA is gemaakt voor waterbeheerders.

Wat kun je ermee?

Met de tool kun je het volgende:

  • Je kunt in de tool aangeven voor welke functies een watersysteem gebruikt wordt of welke functies in de toekomst interessant zijn.
  • Met de tool kun je per stuurvariabele zichtbaar maken wat de huidige waarde ervan is.
  • Je kunt in de tool aangeven of de waarde van een stuurvariabele door klimaatverandering stijgt, daalt of gelijk blijft.
  • De tool gaat uit van de grenswaarden die zijn gebaseerd op literatuur en het oordeel van deskundigen. Maar je kunt deze grenswaarden ook aanpassen op basis van eigen beleid of wensen.
  • Je kunt de resultaten van de tool in de vorm van grafieken exporteren naar een document als je dat wilt.

Wie heeft de tool ontwikkeld?

De tool is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Royal HaskoningDHV, Deltares, Arcadis, TAUW en stichting CAS.

Publicatiedatum

Maart 2024