Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer

Actief Grondwaterpeilbeheer is een systeem dat kan helpen om schommelingen in de grondwaterstand te beperken. Je kunt het gebruiken om een te hoge of te lage grondwaterstand tegen te gaan. De toolbox helpt gemeenteambtenaren en andere professionals om Actief Grondwaterpeilbeheer mee te nemen in beslissingen over rioolvernieuwing. Ook helpt de toolbox bij het implementeren van Actief Grondwaterbeheer.

Voor wie?

  • Overheidsprofessionals en andere professionals

Wat kun je ermee?

Je kunt de toolbox gebruiken om problemen met de grondwaterstand tegen te gaan. Daarvoor biedt de toolbox een overzicht van technische eisen, juridische aspecten, benodigde lokale kennis en discussiepunten. Om je te helpen met de communicatie met bewoners kun je onder andere gebruikmaken van een uitlegfilmpje, een infographic en een model FAQ.

Wie heeft het ontwikkeld?

De Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer is ontwikkeld door het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, met steun van de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Publicatiedatum

Oktober 2023