Handreiking droogte en groen met praatplaten

Een onderzoeksconsortium van NKWK Klimaatbestendige Stad heeft een handreiking en zes praatplaten ontwikkeld. Deze handreiking en praatplaten zijn bedoeld om gemeenten te helpen het groen in stedelijk gebied droogtebestendiger te maken. Hierbij houden ze rekening met de effecten op de waterbalans. Daarnaast moeten de handvatten duidelijk maken hoe je deze maatregelen kunt verankeren in het proces rond de (her)ontwikkeling van openbaar gebied.

Voor wie?

De handreiking en zes praatplaten zijn ontwikkeld voor (groen)medewerkers van gemeenten.

Wat kun je met de handreiking?

De handreiking bevat een overzicht van het proces rond de (her)ontwikkeling van openbaar gebied: van initiatief tot onderhoud. Het overzicht toont voor groenmedewerkers op welke momenten overleg met andere disciplines binnen het fysieke domein wenselijk is. Hierdoor wordt het makkelijker om het gesprek met de andere afdelingen en andere partijen te voeren en worden de wensen en voorwaarden van verschillende domeinen ruim op tijd meegenomen. Voor deze gesprekken zijn zes praatplaten ontwikkeld. In het overzicht staan ook belangrijke valkuilen tijdens de beheer- en monitoringsfase. Dat is een belangrijke fase voor het verbeteren of in stand houden van optimale groeiplaatsen voor groen. Daarnaast helpt de handreiking groenmedewerkers in de dagelijkse praktijk om droogtebestendige keuzes te maken en om de openbare ruimte robuuster in te richten.

Wat kun je met de praatplaten?

De praatplaten visualiseren een toekomstschets van hoe een wijk droogtebestendiger ingericht kan worden. Er zijn in totaal zes praatplaten ontwikkeld: voor de wijktypes bloemkoolwijk, oudere woonwijk en vinexwijk, en voor laag en hoog Nederland.

Wie heeft de handreiking en praatplaten ontwikkeld?

De handreiking en praatplaten zijn ontwikkeld door Sweco, TAUW, Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Hogeschool van Amsterdam.

Publicatiedatum

15 maart 2023