Groen in de stad

Steden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van extreme regenbuien en hoge temperaturen. Een van de grootste oorzaken daarvan is de verstening in steden. Daardoor kan neerslag maar beperkt worden geïnfiltreerd of afgevoerd, wat tot zowel droogte als wateroverlast kan leiden. Daarnaast kan op warme dagen de gevoelstemperatuur door het vele steen en asfalt op sommige plekken erg hoog worden. Omdat 70% van onze bevolking in steden woont, is het belangrijk om de kans op wateroverlast en extreme hitte in de stad te beperken. Een manier om dat te doen is de stad vergroenen.

Fotograaf: Nanda Sluijsmans

Natuur of groen?

Volgens de nieuwe opvatting over stedenbouw zijn ‘stad’ en ‘natuur’ met elkaar verweven. Dat staat tegenover de traditionele opvatting die ‘stad’ en ‘natuur’ ruimtelijk van elkaar scheidt, en waarin ‘groen’ vooral bedoeld is om de leefomgeving mooier en prettiger te maken. De nieuwe opvatting gaat juist uit van een gevarieerde natuur in en om de stad. Natuur die de leefbaarheid en biodiversiteit versterkt, en die de stad klimaatbestendiger maakt. In lijn met de nieuwe opvatting zou 'natuur' een betere term zijn dan 'groen'. Zie ook het PBL-rapport Natuur in en om de stad.

Groen verbetert de waterhuishouding en beperkt de opwarming van de stad. Daarnaast verbetert groen de leefkwaliteit in veel andere opzichten. Tegelijk staat groen in de stad onder druk doordat er meer gebouwd wordt en door de kosten van het beheer. In dit kennisdossier lees je hoe je groen in de stad kunt inzetten voor klimaatadaptatie en welke voordelen groen nog meer heeft voor de leefkwaliteit in een stad. Ook vind je hier informatie over hoe je steden kunt vergroenen en waar je rekening mee moet houden.


Wil je meer weten over Groen in de stad? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.