Groen in de stad

Steden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van extreme regenbuien en hoge temperaturen. Een van de grootste oorzaken daarvan is de verstening in steden. Daardoor kan neerslag maar beperkt worden geïnfiltreerd of afgevoerd, wat tot zowel droogte als wateroverlast kan leiden. Daarnaast kan op warme dagen de gevoelstemperatuur door het vele steen en asfalt op sommige plekken erg hoog worden. Omdat 70% van onze bevolking in steden woont, is het belangrijk om de kans op wateroverlast en extreme hitte in de stad te beperken. Een manier om dat te doen is de stad vergroenen.

Groen verbetert de waterhuishouding en beperkt de opwarming van de stad. Daarnaast verbetert groen de leefkwaliteit in veel andere opzichten. Tegelijk staat groen in de stad onder druk doordat er meer gebouwd wordt en door de kosten van het beheer. In dit kennisdossier lees je hoe je groen in de stad kunt inzetten voor klimaatadaptatie en welke voordelen groen nog meer heeft voor de leefkwaliteit in een stad. Ook vind je hier informatie over hoe je steden kunt vergroenen en waar je rekening mee moet houden.

We werken continu aan het updaten van dit kennisdossier. Hiervoor houden we lopende onderzoeken nauwlettend in de gaten. Een voorbeeld van zo’n lopend onderzoek is de studie ‘Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad’ van Wageningen University. Dat onderzoek moet richtlijnen en voorbeelden opleveren voor stedelijk groen dat bijdraagt aan een effectieve aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.


Wil je meer weten over Groen in de stad? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.