Hoe groen is je stad?

Hoe groen is je stad eigenlijk? Op welke plekken is er te weinig groen en waar kan makkelijk meer groen worden aangeplant? Dat is handig om te weten voordat je je stad gaat vergroenen. Er zijn verschillende kaarten en onderzoeken die inzicht geven in de hoeveelheid groen in een stad. Op deze pagina vind je daar een overzicht van.

Kaarten die hoeveelheid groen laten zien

Er zijn verschillende kaarten waarmee je kunt zien hoe groen je stad is:

  • Ingenieursbureau Cobra Groeninzicht heeft samen met LocalFocus een kaart ontwikkeld waarmee je kunt opzoeken hoeveel bomen er in je gemeente staan. Je kunt zelfs opzoeken hoeveel bomen er in je eigen woonwijk staan. Ook kun je zien hoeveel bomen een gemeente per inwoner heeft.
  • De Basiskaart Groen en Grijs uit de Klimaateffectatlas laat per buurt zien hoeveel procent bestaat uit bomen en hoeveel uit laag groen. Ook toont de kaart hoeveel procent er grijs is: het percentage in de buurt dat niet vergroend is. Deze basiskaart bestaat uit verschillende kaarten: de kaarten bomen per buurt, percentage groen in de openbare ruimte en percentage groen in de niet-openbare ruimte.
  • De Groenmonitor laat de actuele vegetatiekaart van Nederland zien: welke plekken in Nederland zijn groen? Deze kaart wordt gemaakt op basis van satellietbeelden die iedere drie dagen worden bijgewerkt. Met deze satellietbeelden wordt de groenindex berekend: dat is de hoeveelheid groene biomassa. Die ligt tussen de 0 en 1, waarbij 1 staat voor maximale groenheid. Met de groenindex kun je het verloop van het groeiseizoen monitoren. Ook kan de groenindex helpen om te bepalen welke invloed weersomstandigheden en menselijke activiteiten hebben op groen.

Onderzoek naar percentage groen in tuinen

Een deel van het oppervlak van gemeenten is geen openbare ruimte. Deze particuliere ruimte bestaat voor een groot deel uit tuinen. Hoe groen zijn deze tuinen eigenlijk? Hier zijn de volgende onderzoeken naar gedaan:

  • Uit het rapport Tuinbezitters in Nederland (januari 2023) (pdf, 505 kB) van Stichting Steenbreek blijkt dat 37% van de tuinen voor meer dan de helft betegeld is en dat die betegeling groter is in stedelijk gebied. Het rapport biedt ook inzicht in welk groen er in de meeste tuinen aanwezig is. Ook geeft het informatie over hoe bezitters van een tuin of balkon denken over klimaatverandering en biodiversiteit, wat ze weten en hoe betrokken ze zich voelen bij de onderwerpen.
  • In 2019 is door Deloitte en stichting CAS een eerste data-analyse naar het percentage groen in Nederlandse tuinen uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat particuliere tuinen voor 36% bestaan uit groen. Vooral in stedelijk gebied zijn veel tuinen nog grotendeels versteend, waardoor daar volgens de onderzoekers de grootste kansen liggen om aan de slag te gaan met het vergroenen van tuinen.

Foto's: Nanda Sluijsmans