Hoe koppel je vergroening aan andere opgaven?

Probeer vergroening zoveel mogelijk te verbinden aan andere opgaven en thema’s, zoals biodiversiteit, energietransitie en cultuurhistorie. Dat noemen we ook wel 'meekoppelen'. Op deze manier kan er samenwerking ontstaan en kunnen meerdere knelpunten tegelijk worden opgelost.

Tips en inspiratie

Er zijn verschillende websites en hulpmiddelen met tips en inspiratie voor meekoppelen:

  • Op de pagina Meekoppelkansen benutten van dit kennisportaal lees je meer over hoe je verschillende opgaven kunt meekoppelen met klimaatadaptatie, zoals biodiversiteit, groot onderhoud, gezondheid en de energietransitie. Ook vind je hier verschillende hulpmiddelen.
  • De gemeente Amsterdam heeft een integrale ontwerpmethode ontwikkeld voor de openbare ruimte. Je kunt een groenstrook bijvoorbeeld goed combineren met een wadi.
  • Website Multifunctionele daken: Je kunt veel meer met een dak dan het alleen vergroenen. Je kunt een groen dak bijvoorbeeld combineren met zonnepanelen en een dakterras.
  • Handreiking Slim Koppelen Klimaatadaptatie: in deze handreiking staat hoe je klimaatadaptatie kunt koppelen aan de energietransitie, de nieuwbouwopgave en de cyclus van groot onderhoud en renovatie.
  • Een stad vergroenen is niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Groen had tot voor kort vooral een esthetische functie, en is vaak nog een sluitpost in begrotingen van gemeenten.  Het rapport ‘Duurzaam groen moet je doen’ verkent wat er nodig is om deze denkwijze te veranderen en om vergroening te verbinden met verschillende maatschappelijke opgaven. Ook bevat het handvatten voor gemeenten om vergroening integraal aan te pakken.
  • Meekoppelen doe je ook al door samen te werken met collega’s van andere afdelingen. Ook zijn er samenwerkingsverbanden om verschillende opgaven in de openbare ruimte geïntegreerd aan te pakken, zoals de City Deal Openbare Ruimte. Dit is een samenwerking tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden en de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om samen tot integrale oplossingen te komen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Foto's: Nanda Sluijsmans