Rapport │ Natuur in en om de stad


Natuur kan bijdragen aan veel van de grote opgaven waar we voor staan, zoals ons aanpassen aan het veranderende klimaat, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van onze leefomgeving. Het Rijk wil daarom stimuleren dat er meer natuur in en om de stad komt. Op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het PBL het rapport Natuur in en om de stad gepubliceerd.Het rapport biedt inzicht in hoe natuur kan bijdragen aan deze opgaven. Ook geeft het antwoord op de vraag of een nationale norm kan helpen bij het vergroenen van steden en waar zo’n norm dan aan zou moeten voldoen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte, Wateroverlast