HydroMaster

Water is van levensbelang. Tegelijkertijd vormt het vaak een gevaar voor mens en infrastructuur. Wilt u als beheerder van publieke of private eigendom uw taken veilig en correct uitvoeren, dan houdt u neerslaggerelateerde risico’s het best onder controle.

Met HydroMaster kan dat. Het platform biedt u namelijk een veelvoud aan mogelijkheden om waargenomen en verwachte neerslagdata makkelijk te analyseren. U kunt er het weer niet mee veranderen, maar dankzij een optimale voorbereiding minimaliseert u wel de impact ervan op uw activiteiten.

HydroMaster is een continu geactualiseerde website waarmee u historische en toekomstige neerslag visualiseert, analyseert en archiveert. HydroMaster bezorgt u neerslagwaarnemingen en -verwachtingen gebaseerd op radarbeelden. Daarnaast laat het precieze voorspellingen voor door u gedefinieerde punten en gebieden zien, inclusief stroomgebieden. HydroMaster maakt neerslag en wateroverlast beheersbaar!

Ga naar HydroMaster