Toolbox Klimaatbestendige Stad

Welke klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief? Welke plek is geschikt voor die maatregelen? En wat kosten die maatregelen? Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kun je tientallen adaptatiemaatregelen verkennen voor je wijk, straat of terrein.

Wat laat de tool zien?

De Toolbox Klimaatbestendige Stad laat zien hoe effectief verschillende maatregelen zijn in een bepaald gebied dat te maken heeft met wateroverlast, droogte of hitte. Eerst kies je zelf een aantal maatregelen die je op de kaart tekent. Daarna laat de tool zien hoe effectief de gekozen maatregelen zijn, bijvoorbeeld door aan te geven voor hoeveel extra waterberging de maatregel zorgt, hoe sterk de afvoer van water erdoor vermindert, hoe sterk de waterkwaliteit verbetert of hoe sterk hittestress vermindert. Ook maakt de tool een schatting van hoeveel de maatregelen kosten.

In december 2020 is de TKS uitgebreid. Met de nieuwe versie kun je naast de bestaande mogelijke schattingen ook de volgende extra baten inschatten: verminderde zorgkosten en arbeidsverliezen, vermeden sterfgevallen, opslag CO2, vermindering van fijnstof, en stijging WOZ-waarde van woningen door aanleg van groenblauwe maatregelen in de buurt. Verder kun je met de nieuwe versie een plan maken voor een hittestress-reductiekaart. Ook onderscheidt de nieuwe versie negen wijktypen en biedt hij per wijktype een overzicht van maatregelen die daar vaak worden toegepast.

Hoe kun je de tool gebruiken?

Je kunt de TKS individueel gebruiken of als gemeenschappelijke basis voor een risicodialoog of gezamenlijke ontwerpsessies. Je kunt er snel verschillende scenario’s mee opstellen en deze ook vergelijken met eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen. Het is belangrijk dat je de resultaten van een sessie opslaat op je eigen pc. Je kunt de resultaten ook als pdf opslaan.

Wil je de tool gebruiken?

Wil je met TKS aan de slag? Ga naar de Toolbox Klimaatbestendige StadLet op: gebruik de tool in de browsers Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox. In Internet Explorer werkt de tool niet!

Er zijn drie instructievideo's voor het gebruik van de TKS. Bekijk de video's door op onderstaande links te klikken:

  1. Introductievideo
  2. Instructievideo maatregelen kiezen en resultaten bekijken
  3. Instructievideo projectgebied en doelen bepalen

Op de website van de TKS vind je ook een handleiding en andere achtergronddocumenten. Heb je vragen of opmerkingen over de tool? Stuur je reactie dan via de Helpdesk.