Gids Natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusief bouwen leidt tot een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier. De gids Natuurinclusief ontwikkelen maakt het voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling van de leefomgeving makkelijk om voor en met de natuur te ontwerpen en bouwen. Het biedt het een stappenplan vanaf het allereerste begin van het ontwerpproces.

Voor wie?

De gids is ontwikkeld voor projectontwikkelaars en gemeenten, maar kan eigenlijk door iedereen gebruikt worden die natuurinclusief wil ontwikkelen. Denk aan beleidsmakers, woningbouwverenigingen en eigenaren van woningen. Daarnaast kan de gids bijvoorbeeld ook als studiemateriaal worden gebruikt door docenten en studenten.

Wat kun je ermee?

De gids bevat een duidelijk stappenplan. Bij het stappenplan zit ook een handige checklist, zodat je niets vergeet in elke stap van het ontwerpproces. Door vanaf de eerste stap rekening te houden met (on)mogelijkheden en verplichtingen voor natuur, voorkom je vertraging later in het proces. Naast het stappenplan staan er in de gids per diersoort natuurinclusieve maatregelen die je kunt toepassen in een ontwerp. Ook lees je hoe je bodem, water en groen kunt inzetten bij natuurinclusief ontwikkelen.

Wie heeft de gids ontwikkeld?

De gids is ontwikkeld door Synchroon, in nauwe samenwerking met Nest Natuurinclusief en Vogelbescherming Nederland.

Publicatiedatum

23 maart 2023