Handreiking Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen

De Handreiking decentrale regelgeving Klimaatadaptief en Natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren laat met voorbeeldregels zien welke mogelijkheden gemeenten en andere decentrale overheden hebben om klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen vast te leggen in hun beleid en plannen.

Voor wie?

Beleidsambtenaren bij gemeenten en andere decentrale overheden

Wat kun je ermee?

De handreiking helpt gemeenten en andere decentrale overheden te bepalen op welke manier ze klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit het beste kunt regelen. De handreiking geeft voorbeelden van regelgeving uit de praktijk die decentrale overheden kunnen aanpassen aan lokale situaties. Je kunt regels op verschillende manieren vastleggen via decentrale regelgeving, maar je kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken in een convenant of gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen.

Deze handreiking is in 2023 vernieuwd. Zo zijn de factsheets en voorbeeldregels in deze handreiking helemaal gericht op de nieuwe Omgevingswet. Verder is er veel aandacht voor beheer, omdat dit bij natuurinclusief bouwen een belangrijke rol speelt.

Wie heeft het ontwikkeld?

De Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren is ontwikkeld  door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publicatiedatum

22 december 2022