Online Tool van de Milieulijst

Ondernemers kunnen met belastingvoordeel investeren in klimaatadaptieve en milieuvriendelijke maatregelen. Dat kan via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met behulp van de online tool van de Milieulijst kun je lezen welke regelingen er zijn om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Dat kun je doen door te zoeken op de sector waarin je duurzaam wil investeren of door je milieudoel aan te geven. Ook kun je de code invoeren van een regeling waarover je meer wilt weten.