Duurzaamheidsprofiel

Gemeenten en projectontwikkelaars die een wijk willen verduurzamen, kunnen gebruikmaken van het Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL). De DPL is een Excel-tool waarmee je de duurzaamheid van een wijk meet. Met de gemeente, projectontwikkelaar en bewoners wordt een workshop georganiseerd. De deelnemers kunnen op basis van een nulmeting bekijken welke maatregelen nodig zijn om de wijk duurzamer te maken. Met behulp van de DPL kom je tot een lijst met geschikte verbeteringen die ook financieel haalbaar zijn. De tool kijkt naar drie elementen van duurzaamheid: Milieu, Sociaal en Economie. Deze drie elementen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s en duurzaamheidsaspecten, waaronder duurzaam vervoer, lucht- en bodemkwaliteit en regenwaterafvoer. De DPL geeft voor ieder aspect een rapportcijfer: 1 is het minst duurzaam en 10 het meest duurzaam. Daarmee kun je eenvoudig bepalen welk aspect van de wijk nog duurzamer kan worden.


Meer informatie