Klimaatscenario’s

Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Hoe kan het klimaat in de toekomst veranderen? Wat zijn de meest waarschijnlijke ontwikkelingen? De klimaatscenario's van het KNMI geven ons hier inzicht in. Dat inzicht kan ons helpen om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De KNMI’23-klimaatscenario’s

De meest recente klimaatscenario’s zijn in 2023 gepubliceerd: de KNMI'23-klimaatscenario's.  Deze vervangen de KNMI'14-klimaatscenario's. De vier KNMI'23-scenario's beschrijven samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken:

 • Hd: hoge uitstoot en een ‘droog’ scenario waarin de winters licht
  vernatten en de zomers sterk verdrogen
 • Hn: hoge uitstoot en een ‘nat’ scenario waarin de winters sterk
  vernatten en de zomers licht verdrogen
 • Ld: lage uitstoot en een ‘droog’ scenario waarin de winters licht
  vernatten en de zomers sterk verdrogen
 • Ln: lage uitstoot en een ‘nat’ scenario waarin de winters sterk
  vernatten en de zomers licht verdrogen

Waarop zijn de klimaatscenario’s gebaseerd?

De klimaatscenario’s van het KNMI zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van het IPCC. Dit is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Met de KNMI-scenario’s vertaalt het KNMI de mondiale klimaatprojecties van het IPCC naar een beschrijving van de mogelijke klimaatverandering in Nederland. De KNMI’23-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de inzichten uit het IPCC-rapport van 2021.

Hoe gebruik je de scenario’s?

Hoe je de klimaatscenario’s gebruikt, hangt van verschillende factoren af: bijvoorbeeld van het doel, de tijdshorizon en het onderzoeksgebied van een studie. Het KNMI heeft de klimaatscenario’s bijvoorbeeld gebruikt om de verwachte jaargemiddelde temperatuur aan te geven in haar Klimaatdashboard.

Wat laten de nieuwste scenario’s zien?

De KNMI’23-klimaatscenario’s laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers.


Meer informatie