Klimaatscenario’s

Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Hoe kan het klimaat in de toekomst veranderen? Wat zijn de meest waarschijnlijke ontwikkelingen? De klimaatscenario's van het KNMI geven ons hier inzicht in. Dat inzicht kan ons helpen om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De KNMI’14-klimaatscenario’s

De meest recente klimaatscenario’s zijn in 2014 gepubliceerd: de KNMI'14-klimaatscenario's. De vier KNMI'14-scenario's beschrijven samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken:

  • WH: sterke temperatuurstijging (warm), hoge waarde verandering luchtstromen
  • WL: sterke temperatuurstijging (warm), lage waarde verandering luchtstromen
  • GH: gematigde temperatuurstijging, hoge waarde verandering luchtstromen
  • GL: gematigde temperatuurstijging, lage waarde verandering luchtstromen

Waarop zijn de klimaatscenario’s gebaseerd?

De klimaatscenario’s van het KNMI zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van het IPCC. Dit is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Met de KNMI-scenario’s vertaalt het KNMI de mondiale klimaatprojecties van het IPCC naar een beschrijving van de mogelijke klimaatverandering in Nederland. De KNMI’14-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de inzichten uit het IPCC-rapport van 2013.

Hoe gebruik je de scenario’s?

Hoe je de klimaatscenario’s gebruikt, hangt van verschillende factoren af: bijvoorbeeld van het doel, de tijdshorizon en het onderzoeksgebied van een studie. Het KNMI heeft de klimaatscenario’s bijvoorbeeld gebruikt om de verwachte jaargemiddelde temperatuur aan te geven in haar Klimaatdashboard. Doe je onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie? Dan kun je vaak het beste alle KNMI’14-scenario’s gebruiken om effecten door te rekenen. Zo kun je bepalen welke maatregelen volgens alle scenario’s nuttig zijn. Doe je een verkennende studie en wil je bepalen of klimaatverandering relevant is voor een sector? Dan kun je er ook voor kiezen om één scenario te gebruiken. Op deze pagina vind je meer advies over hoe je klimaatscenario’s gebruikt.

Wat laten de nieuwste scenario’s zien?

De KNMI’14-klimaatscenario’s laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. De KNMI'14-scenario’s laten ook het weer in de toekomst zien en geven informatie over mist, straling, verdamping en hagel.

Wanneer komen er nieuwe klimaatscenario’s?

Het KNMI publiceert in 2023 een set nieuwe KNMI-klimaatscenario’s. In 2021 publiceert het een eerste duiding van het zesde assessmentrapport (AR6) van het IPCC voor het Nederlandse klimaat: het Klimaatsignaal’21. Meer informatie over deze verschillende publicaties vind je in dit interview.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s en het Klimaatsignaal’21? Of ben je geïnteresseerd in bijeenkomsten over de klimaatscenario’s? Dan kun je je aanmelden voor de digitale KNMI Klimaatbrief. Stuur hiervoor een mail naar klimaatscenarios@knmi.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 keer per jaar.