Praatplaat over meekoppelen

Nederland staat voor verschillende opgaven, zoals klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de energietransitie. Zeker in stedelijk gebied lijkt er te weinig ruimte te zijn voor al deze opgaven apart. Maar er is meer mogelijk dan je denkt. De Praatplaat (jpg, 2.4 MB) helpt om slim met de beperkte ruimte om te gaan, zowel boven als onder de grond.

Wat is het doel van de Praatplaat?

De Praatplaat is bedoeld om mensen aan het denken te zetten over hoe je de openbare ruimte, maar ook de private ruimte, op een slimme manier gebruikt. In dezelfde ruimte kun je meerdere doelen tegelijk aanpakken. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om investeringen te combineren, waardoor je kosten in aanleg en onderhoud kunt besparen. Zo helpt de praatplaat je om ruimte en geld slimmer in te zetten voor de opgaven van nu en de toekomst.

Hoe kan de Praatplaat je helpen?

De Praatplaat helpt je om ruimer te denken over de ruimte: om anders te kijken, vanuit verschillende toekomstwaarden van een gebied. Welke waarden kun je extra toevoegen met investeringen die je al wilde doen? Kun je investeringen naar voren halen om meerdere doelen tegelijk en op dezelfde plek te realiseren? Bijvoorbeeld met hulp van fondsen? Of door verschillende financieringsstromen slim te combineren? Denk bij deze investeringen zeker ook aan businessmodellen waarbij winst wordt gemaakt en kosten worden terugverdiend, bijvoorbeeld door klimaatadaptatie te koppelen aan de energietransitie of toerisme.

Voor wie is de Praatplaat bedoeld?

De Praatplaat is een handig hulpmiddel voor iedereen die actief is bij de (her)inrichting van onze ruimte, van beleidsmaker bij de overheid tot projectontwikkelaar.