NL Gebiedslabel

Gemeenten en vastgoedontwikkelaars werken vaak samen om een gebied duurzaam en klimaatbestendig te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat ze hun ambities waarmaken, kunnen zij het hulpmiddel NL Gebiedslabel gebruiken. Met het NL Gebiedslabel breng je al in een vroeg stadium in beeld hoe duurzaam een ontwerp is. Daarnaast borgt het label tijdens je ambities tijdens het werkproces en maakt ze meetbaar. Minstens twee onafhankelijke ingenieurs beoordelen samen hoe duurzaam en klimaatbestendig je ontwerp, de aanleg en het onderhoud zijn. Op het gebied van klimaatadaptatie letten ze vooral op groen, verharding, de waterafvoer en maatregelen tegen hittestress. Hierbij kijken ze goed hoe de onderdelen van je plannen met elkaar samenhangen. Dat doen ze ook op basis van duurzaamheidsindicatoren zoals bodem en water, de relatie mens en omgeving en biodiversiteit en landschappelijke waarden. Zo biedt NL Gebiedslabel een hulpmiddel om een meetbare, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving te ontwikkelen.