NL Gebiedslabel

Het NL Gebiedslabel is een methodiek om te beoordelen hoe duurzaam de buitenruimte is. Deze methodiek verzekert je ervan dat de aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer duurzaam en integraal is.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers van gemeenten en vastgoedontwikkelaars

Wat kun je ermee?

Het NL Gebiedslabel helpt je om je duurzame ambities voor gebiedsontwikkeling in een vroeg stadium beeld te brengen. Het label borgt je ambities tijdens het werkproces en maakt ze meetbaar. NL Gebiedslabel geeft je inzicht in de huidige situatie, de mogelijkheden om te verduurzaamheden en concrete, haalbare kansen. Hierbij maakt het NL Gebiedslabel gebruik van de volgende thema’s:

  • Uitgangspunten ontwikkeling
  • Producten en materialisatie
  • Mobiliteit
  • Energie en klimaatbestendigheid
  • Bodem en water
  • Biodiversiteit en landschappelijke waarden
  • Mens en gezondheid
  • Borging

De resultaten en aanbevelingen worden vastgelegd in een rapport met scores van A (excellent) tot en met G.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het NL Gebiedslabel is ontwikkeld door NL Greenlabel.