NL Gebiedslabel

De NL Greenlabel Gebiedslabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment in beeld, borgt ze tijdens het proces en maakt ze onafhankelijk meetbaar. Met de methode breng je de huidige stand, het duurzaamheidspotentieel en concrete haalbare kansen in kaart. Door integrale duurzaamheid als vertrekpunt van de gebiedsopgave te nemen, wordt de onderlinge samenhang van ambities op het gebied van de verschillende duurzaamheidsindicatoren inzichtelijk, versterkt en concreet gemaakt. De zeven duurzaamheidsindicatoren vormen het kader van het NL Greenlabel Gebiedslabel:

  • ontwerp, realisatie en beheer
  • producten en materialisatie
  • energie en klimaatbestendigheid
  • bodem en water
  • biodiversiteit en bestaande kwaliteit
  • relatie mens en omgeving
  • borging en beleid

Klimaatbestendigheid wordt integraal binnen de methode beoordeeld, o.a. op basis van aanwezigheid van groen, type en kleur verharding, waterafvoer principes, omgang met water (kwaliteit/kwantiteit) en maatregelen tegen hoge temperaturen (hitte-eiland-effect, droogte bestrijding). Dit is nauw verwant aan de overige indicatoren die onderdeel zijn van de beoordeling. Variërend van een laagdrempelige QuickScan tot een uitgebreide onafhankelijke beoordeling biedt het NL Greenlabel Gebiedslabel een instrument voor de realisatie van een meetbare, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving.

Ga naar de website van NL Gebiedslabel.