Overzicht van aanbieders van risicodialogen

Gemeenten, waterschappen en provincies in Nederland zijn bezig zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Ze laten stresstesten doen voor hun gebied en voeren risicodialogen met bewoners, ondernemers en andere partijen. De risicodialoog heeft twee doelen: je vergroot het bewustzijn over hoe kwetsbaar je gebied is voor klimaatextremen. En in de dialoog bespreek je hoe je met maatregelen deze kwetsbaarheid kunt verkleinen. In dit overzicht van aanbieders van risicodialogen vind je welke organisaties je kunnen helpen een risicodialoog te voeren. Deze organisaties staan op alfabetische volgorde. Bij elke organisatie lees je een korte toelichting en wat de organisatie voor je kan betekenen. Ook vind je bij elke organisatie de contactgegevens als je meer informatie wilt.


Meer informatie