Natuurlijke Alliantie

Wanneer je als gemeente of provincie een gebied klimaatadaptief wilt inrichten, is het belangrijk om alle verschillende functies van het landschap in hun samenhang te zien. De systeemaanpak van de Natuurlijke alliantie helpt je hierbij. Deze aanpak ziet bodem, ondergrond, water en groen als een eenheid.

De aanpak analyseert een gebied in drie stappen en gebruikt daarvoor verschillende kaarten: bronkaarten, themakaarten en een systeemkaart. In de eerste stap gebruik je bronkaarten. Die geven je gedetailleerde informatie over het landschap, bijvoorbeeld over de overstromingsdiepte na een dijkdoorbraak. Bij de tweede stap combineer je de informatie van de bronkaarten binnen een bepaald thema, zoals groen of de bodem. Tijdens de derde stap werk je alle themakaarten uit tot een systeemkaart. Deze systeemkaart geeft je inzicht in de samenhang van de belangrijkste onderdelen van een natuursysteem: watergangen, bodemsoorten, reliëf, natuur en groen.

Naast de systeemaanpak kan de Natuurlijke alliantie je helpen bij de organisatie en de planning van een gebiedsinrichting. Ook kun je gebruikmaken van gidsmodellen en andere tools op de website.