Natuurlijke Alliantie

De natuurlijke Alliantie is een systeemaanpak voor ruimtelijke planvorming en klimaatadaptatie, geschikt voor beleidsvorming en inrichtingsprojecten op regionaal en stedelijk niveau. De aanpak gaat uit van de eenheid van bodem/ondergrond, water en natuur/groen. Ze is een uitwerking van de Lagenbenadering van het toenmalige ministerie van VROM.  De methode biedt een interactieve procesomgeving, waarbinnen gidsmodellen en andere tools en hulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden. Ze is ontstaan vanuit projecten voor onder andere Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Breda, en heeft daardoor een praktisch karakter.

Ga naar de website van de "Natuurlijke Alliantie"


Ga naar de website van de "Natuurlijke Alliantie"