Nationaal Water Model

Door klimaatverandering stijgt onze zeespiegel en moeten rivieren in bepaalde periodes meer water afvoeren. In andere periodes wordt het juist droger en dreigt een watertekort. Daarnaast spelen de effecten van klimaatverandering een rol bij de waterkwaliteit in Nederland. Deze extremen hebben grote invloed op de waterveiligheid en zoetwaterverdeling in Nederland. We staan hierdoor voor grote uitdagingen in het waterbeheer.

In Nederland ontwikkelen we het Nationaal Water Model om ervoor te zorgen dat het beleid voor waterbeheer wordt gebaseerd op betrouwbare en uniforme informatie. Het model geeft onder andere inzicht in de effecten van klimaatverandering en helpt hiermee nationale en regionale overheden bij het nemen van belangrijke maatregelen op het gebied van waterbeheer.