Roadmap Cool Towns

De Roadmap Cool Towns bestaat uit een stappenplan om een strategie op te stellen tegen hittestress in steden, om zo weerbaarder te kunnen zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Via de roadmap vind je onder meer een handleiding om een workshop te organiseren, hittekaarten, voorbeelden van projecten tegen hittestress en een catalogus met maatregelen.

Voor wie?

Beleidsambtenaren bij gemeenten en medewerkers van maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en scholen

Wat kun je ermee?

De handreiking helpt gemeenten en andere organisaties om maatregelen te nemen waarmee ze hittestress kunnen verminderen in hun specifieke situatie. Het stappenplan bestaat uit een uitleg van wat hittestress is en hoe je plekken kunt herkennen die kwetsbaar zijn voor hittestress. De volgende stap laat zien hoe je hittestress in jouw stedelijke omgeving het beste kunt verminderen. Daarna volgen er casestudies met voorbeelden en een overzicht van bestaande beleidskaders. Dit overzicht kun je gebruiken om zelf met ontwikkelingsplannen en -strategieën aan de slag te gaan.

Wie heeft het ontwikkeld?

De Roadmap Cool Towns is ontwikkeld door veertien Europese partners uit Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Cool Towns wordt ondersteund door het Europese Interreg 2 Mers Seas Zeeën-programma.

Publicatiedatum

20 december 2022


Meer informatie