Waterbewust Erfgoed

Dit plan (pdf, 1.1 MB) omschrijft in vijf stappen wat een beheerder van erfgoed of collecties kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval.

Het stappenplan bevat een aantal checklijsten aan de hand waarvan de organisatie, het gebouw en collectie beter beschermd en voorbereid zijn op wateroverlast.