Handreiking Integrale Omgevingsvisies

Ga je als gemeente, provincie of waterschap aan de slag met de omgevingsvisie? Dan kan de Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water (pdf, 1.3 MB) je hierbij helpen. Aan de hand van de leerervaringen van zes pilots geeft deze handreiking je praktische suggesties die je helpen om een omgevingsvisie op te stellen. Daarbij gaat de handreiking nadrukkelijk in op de rol die waterschappen hebben ingenomen in de pilots en mogelijk in kunnen nemen in toekomstige projecten.

De omgevingsvisie is één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet die vanaf 2022 in werking treedt.