Handreiking hitte in bestaande woningen

Deze interactieve handreiking bundelt de nieuwste inzichten over welke factoren de temperatuur in woningen bepalen en welke maatregelen de binnentemperatuur beperken. In de handreiking is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en bewoners met een lager inkomen. Bij de handreiking zitten een Exceldocument waarmee je je woning een hittelabel kunt geven en een achtergronddocument met informatie over het onderzoek waarop de handreiking en het hittelabel zijn gebaseerd.

Voor wie?

Voor gemeenteambtenaren en medewerkers van woningcorporaties.

Wat kun je ermee?

De handreiking is bedoeld om hitte in woningen tegen te gaan. Hij bestaat uit vijf onderdelen: het onderzoek waarop de handreiking is gebaseerd, een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen en de drie verschillende niveaus waarop je hitte kunt tegengaan: op gebiedsniveau, op gebouwniveau en op gebruikersniveau. Het Exceldocument van het hittelabel kun je invullen om voor verschillende typen woningen te bepalen hoe groot het risico op hitteproblemen.  Door alle velden in te vullen, krijg je een label dat loopt van A (zeer klein risico op oververhitting) tot E (zeer groot risico op oververhitting).

Wie heeft het ontwikkeld?

De Handreiking Hitte in bestaande woningen 2.0 is ontwikkeld binnen de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) en is het resultaat van het NKWK-onderzoek ‘Hitte in woningen’ uit 2021 dat in 2022 is voortgezet. De betrokken partijen zijn de Hogeschool van Amsterdam, TAUW, het RIVM, Royal Haskoning DHV, Sweco en RIGO Research en Advies.

Publicatiedatum

Februari 2023


Meer informatie