Handreiking Hitte in Bestaande Woningen

De interactieve Handreiking Hitte 3.0 biedt een concreet stappenplan voor gemeenten en woningcorporaties om aan de slag te gaan met hitte in stedelijk gebied. De handreiking bevat onder andere een beslisboom die kan helpen om te bepalen waar het hitteprobleem het grootst is. Deze beslisboom kijkt daarbij naar het percentage broze mensen, de gemiddelde schaduw op gebouwen, de gevoelstemperatuur en het percentage groen in de wijk of buurt.

Voor wie?

De handreiking is vooral bedoeld voor gemeenteambtenaren en medewerkers van woningcorporaties. Gemeenteambtenaren kunnen de handreiking volgen vanuit het sociale of fysieke domein. Medewerkers van woningcorporaties volgen de handreiking vanuit het domein beleid voor woningbouw.

Wat kun je ermee?

De handreiking biedt een concreet stappenplan voor gemeenten en woningcorporaties om aan de slag te gaan met hitte in stedelijk gebied. De handreiking bevat onder andere een beslisboom die kan helpen om te bepalen waar het hitteprobleem het grootst is. Deze beslisboom kijkt daarbij naar het percentage broze mensen, de gemiddelde schaduw op gebouwen, de gevoelstemperatuur en het percentage groen in de wijk of buurt.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het hulpmiddel is ontwikkeld door een consortium van TAUW, Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en RIVM. Het is het resultaat van een driejarig onderzoek naar hitte vanuit de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS).

Publicatiedatum

November 2023