Handreiking Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Wegen

De Handreiking Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Wegen laat zien hoe je bij de aanleg en het beheer van wegen maatregelen kunt nemen die zowel natuurinclusief als klimaatadaptief zijn. De handreiking bestaat uit voorbeelden van maatregelen in een tabel, interviews met opdrachtgevers en opdrachtnemers, en tips bij de verschillende projectfases.

Voor wie?

Deze handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw. En dan vooral opdrachtgevers en -nemers die zich nog aan het oriënteren zijn op klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.

Wat kun je ermee?

Deze handreiking kan helpen bij het verduurzamen van de grond-, weg- en waterbouw. Je vindt er tips en voorbeelden om daarbij zowel klimaatadaptieve als natuurinclusieve maatregelen te nemen. Het was bij het opstellen van de handreiking niet het doel om volledig te zijn, maar om te inspireren en informeren.

Wie heeft de handreiking ontwikkeld?

De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Bouwend Nederland en Aveco de Bondt. Voor deze handreiking zijn de volgende partijen geïnterviewd: gemeente Leiden, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, AW-Groep, Boskalis, Dura Vermeer, Gebr. Van Kessel en Heijmans.

Publicatiedatum

13 juni 2022