Handleiding Funderingsproblematiek

Voor gemeenten kan bodemdaling in de omgeving een grote opgave zijn. Je krijgt te maken met verzakkende woningen en met ongeruste bewoners die om een oplossing vragen. Heb je aanwijzingen dat funderingen door paalrot beschadigd raken? Dan kun je gebruikmaken van de Handleiding Funderingsproblematiek (pdf, 2.5 MB) van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Deze handleiding helpt je stap voor stap om de problemen op wijkniveau aan te pakken.