Handleiding Aanpak Funderingsproblematiek voor gemeenten

Voor gemeenten kan bodemdaling in de omgeving een grote opgave zijn. Je krijgt te maken met verzakkende woningen en met ongeruste bewoners die om een oplossing vragen. Heb je aanwijzingen dat funderingen door paalrot of verzakkende bodem beschadigd raken? Dan kun je gebruikmaken van de Handleiding Funderingsproblematiek van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Deze handleiding helpt je stap voor stap om de problemen aan te pakken.

Voor wie?

  • Overheidsprofessionals van de gemeente

Wat kun je ermee?

Deze handleiding geeft je informatie over funderingsproblemen in Nederland en welke verantwoordelijkheden verschillende partijen hebben.  Ook bevat de handleiding een participatieladder die gemeenten kunnen gebruiken om keuzes te maken bij de funderingsaanpak. Ook laat hij je zien hoe je bijvoorbeeld met FunderMaps problemen in kaart kunt brengen. Verder gaat de handleiding in op de rol van gemeenten bij het voorkomen of uitstellen van funderingsschade door middel van actief grondwaterpeilbeheer.

Wie heeft het ontwikkeld?

De handreiking funderingsproblematiek voor gemeenten is ontwikkeld door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en mede mogelijk gemaakt door de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Publicatiedatum

November 2022