Omgevingswijzer

Ben jij als professioneel werkzaam in de grond-, weg- en waterbouwsector en bezig een gebied klimaatbestendig te ontwikkelen? Dan kun je de  Omgevingswijzer gebruiken. Die helpt je om in beeld te krijgen hoe duurzaam maatregelen zijn op sociaal, ecologisch en economisch niveau. Dit sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW om de grond-, weg- en waterbouwsector te verduurzamen. De Omgevingswijzer kijkt naar twaalf duurzame thema’s, waaronder energie, bodem, vestigingsklimaat en bereikbaarheid. Voor elk thema kun je aangeven hoe duurzaam je maatregel of oplossing is. De resultaten kun je opslaan in een pdf en uitprinten. De Omgevingswijzer zorgt ervoor dat je op een duidelijke manier discussies kunt voeren over je plannen. Hierdoor leer je om samen met belanghebbende partijen problemen te herkennen en aan te pakken. Je hebt er daarom het meeste aan als je de Omgevingswijzer al in een vroeg stadium inzet.


Meer informatie