Deltascenario’s

De Deltascenario’s van 2024 zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van onder andere het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit & Research en Deltares. Deze scenario’s geven een totaalbeeld van ontwikkelingen die invloed hebben op het waterbeleid, zoals klimaatverandering, activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen. Met de kennis uit de Deltascenario’s kunnen beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties aan de slag met een effectieve aanpak om Nederland veilig en leefbaar te houden. De Deltascenario’s worden iedere zes jaar gepubliceerd.

Voor wie?

Voor overheidsprofessionals die zich bezighouden met waterbeleid, maar ook voor andere beleidsprofessionals.

Wat kun je ermee?

De Deltascenario’s worden gebruikt als uitgangspunten voor het waterbeleid, voor het Deltaprogramma en de uitvoeringsorganisaties. Maar ook daarbuiten kun je ze gebruiken, bijvoorbeeld voor ruimtelijk beleid of voor het Nationaal Programma Landelijk gebied. De scenario’s helpen om beleid te ontwikkelen. Ze laten zien waar het gaat knellen, op middellange en lange termijn en waar oplossingen nodig zijn. Zo kunnen we ons op tijd voorbereiden en klimaatadaptief werken aan een veilig en leefbaar Nederland.

Wie heeft de Deltascenario’s ontwikkeld?

De Deltascenario’s zijn ontwikkeld door Deltares, in opdracht van en in samenwerking met staf Deltacommissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Publicatiedatum

24 april 2024