Gidsmodellen

Als je een gebied op een duurzame en klimaatadaptieve manier wilt ontwikkelen, moet je weten met wat voor landschap je te maken hebt. Ook gemeenten moeten dat weten als ze hun ruimtelijke visie opstellen. Deze informatie kun je halen uit gidsmodellen. Gidsmodellen zijn beeldende schema’s van de bodem en ondergrond. Voor elk van de tien verschillende soorten landschap in Nederland bestaat er een gidsmodel: voor kust, droogmakerij, veenweide, zeeklei, IJsselmeerpolders, rivierengebied, stuwwal, dekzand, heuvelland en veenkoloniën. Je kunt de gidsmodellen gebruiken op stedelijk en regionaal niveau. In de gidsmodellen zijn bodem, water en groen een eenheid. Een gidsmodel van een landschapssoort geeft ook informatie over de belangrijkste klimaateffecten voor dat landschap en helpt je als je op zoek bent naar klimaatadaptieve maatregelen. Elk gidsmodel laat bijvoorbeeld zien hoe je in dat landschap het beste water kunt vasthouden.

Hieronder vind je een video met uitleg over wat gidsmodellen zijn en hoe je ze gebruikt.