City Blueprint quickscan

Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Omdat veel steden kampen met droogte en overstromingen, is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpend te verbeteren. De City Blueprint bestaat uit 25 indicatoren waarmee het stedelijk waterbeheer kan worden beoordeeld.

Hoe werkt de City Blueprint?

The City Blueprint is een quickscan van de duurzaamheid van de stedelijke waterketen met 25 indicatoren, verdeeld over de 7 categorieën waterkwaliteit, huishoudelijk afval, basale waterservices, afvalwaterzuivering, infrastructuur, klimaatrobuustheid en bestuur. De indicatoren worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde van deze 25 indicatoren is de Blue City Index (BCI). Op deze manier kan met één getal een indruk worden verkregen van de duurzaamheid in de stedelijke waterketen. De methodologie is ontwikkeld door het KWR Watercycle Research Institute.

Blueprint

Wat biedt het hulpmiddel?

  1. Een snelle interactieve quick-scan van de watercyclus waarvoor een vragenlijst moet worden ingevuld.
  2. Toegang tot expertise van de beste praktijken in diverse steden.
  3. Participatie in een internationaal platform van steden. Inmiddels zijn 50 steden en regio’s in 30 landen beoordeeld met deze methodologie. Een quick-scan kan in een paar dagen worden afgerond.

Meer informatie over de City Blueprint quickscan is te vinden in de E-brochure (pdf, 1 MB) (Engels)