Module Urban Resilience

De komende jaren staan steden voor allerlei grote opgaven, onder andere op het gebied van energie, mobiliteit, water en klimaatadaptatie. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van de stad? Hoe kun je een stad zo ontwikkelen dat hij aantrekkelijk blijft om er te wonen en te werken? Vanuit de overheid en het bedrijfsleven zijn professionals nodig die begrijpen hoe je steden veerkrachtig kunt maken. Dit leer je in de module Urban Resilience van de opleiding Master City Developer. In deze module staat centraal hoe steden van hun veerkracht gebruik maken en hoe je kritische lessen kunt trekken uit de manier waarop ze dat doen. Je houdt je als student bezig met de theorie rondom ‘shocks en stresses’ voor steden, welke concrete maatregelen je daarvoor neemt en hoe je je daar in beleid op kunt voorbereiden. Ook leer je werken met scenarioplanning. De module bestaat in totaal uit zeven collegedagen. Je sluit de module af met een eindpresentatie.