Lizard klimaatatlas

Klimaatverandering zorgt voor hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte en dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw gemeente. Hoe groot zijn deze gevolgen precies? En waar in uw gemeente leidt dit tot problemen?

Met de lizard klimaatatlas worden de gevolgen gekwantificeerd en in kaart gebracht. De atlas is een ideaal communicatiemiddel binnen uw gemeentelijke organisatie, het online portaal is ook geschikt om burgers en bedrijven te informeren, te motiveren en te activeren. De lizard klimaatatlas geeft daarmee concreet invulling aan de stappen "Weten, Willen, Werken" uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Informatie die u kunt ontsluiten in de klimaatatlas:

  • Wateroverlast & stroombanen
  • Kwetsbare panden & schade
  • Begaanbaarheid wegen
  • Hittestress & Bomen
  • Waterlabel
  • Landgebruik
  • Zettingen
  • Groene daken
  • Meldingen inwoners

Ga naar de lizard klimaatatlas