Klimaatadaptatiespel

Gemeenten bereiken hun doelen op het gebied van klimaatadaptatie door goed samen te werken met stakeholders. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen ze het Klimaatadaptatiespel van Royal HaskoningDHV gebruiken. Je gebruikt het Klimaatadaptatiespel aan het begin van een lange samenwerking of als je nadenkt over manieren om je klimaatmaatregelen te plannen en uit te voeren. Je krijgt uitleg over de voordelen en nadelen van verschillende oplossingen en je besteedt aandacht aan hoe je het beste met elkaar kunt samenwerken. De deelnemers van het spel vormen verschillende groepjes. Aan de hand van vijf vragen voeren zij een discussie over onderwerpen die met klimaatadaptatie te maken hebben. De groepjes moeten samen een antwoord geven op elke vraag. Voor de manier waarop ze dat doen krijgen ze daarna een score en feedback. In het spel moeten de deelnemers steeds meer met elkaar samenwerken. Daardoor leren ze elkaar beter begrijpen en kunnen ze beter oplossingen bedenken voor ingewikkelde vraagstukken.

Bekijk deze video om een indruk te krijgen van de ruimte waar je het Klimaatadaptatiespel kunt spelen.