NAS-adaptatietool

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering visueel gemaakt in vier bollenschema’s. Deze bollenschema’s geven een visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over de directe effecten en de indirecte gevolgen van de toenemende hitte, neerslag, droogte en zeespiegelstijging. Sinds 2018 kun je ook zelf een bollenschema samenstellen met de NAS-adaptatietool. Hiermee kun je inzicht krijgen in de kansen en risico’s van klimaatverandering voor je eigen werkveld of probleem. In maart 2021 heeft de NAS-adaptatietool een update gehad. Op deze pagina geven we een korte uitleg bij de tool. Ook vind je hier de nieuwste versies van de nationale bollenschema’s.

Logo NAS adaptatietool

Hoe gebruik je de NAS-adaptatietool?

Wil je een bollenschema op maat maken? Ga dan naar de NAS-adaptatietool. Daar kun je in drie stappen een selectie samenstellen van klimaattrends en sectoren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de trends hitte en droogte bij de sectoren infrastructuur, energie en IT/Telecom. Ook kun je kiezen of je alleen grote gevolgen wilt weergeven of ook middelgrote gevolgen. En je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de kansen weer te geven. Of alleen de bedreigingen. Nadat je de selectie hebt samengesteld, kun je bollen verwijderen en over het scherm verplaatsen. Als laatste stap kun je het bollenschema als afbeelding, pdf-bestand of database exporteren. Dan kun je het bijvoorbeeld als poster afdrukken of het toevoegen aan een presentatie of publicatie. Je kunt ook zelf gevolgbollen toevoegen met behulp van het programma Adobe Illustrator.

Hulp nodig of vragen?

Lukt het je niet om een bollenschema te maken met behulp van de NAS-adaptatietool? Dan kun je op de website klimaatadaptatiebrabant.nl een toelichting bij de tool downloaden. Hierin staat ook uitgelegd hoe je de NAS-adaptatietool kunt gebruiken. Heb je toch nog vragen over het gebruik van de NAS-adaptatietool? Of werkt de tool niet goed op je computer of tablet? Stel je vraag dan via de helpdeskformulier.

Suggesties zijn van harte welkom

Eens in de zoveel tijd brengt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe versie uit van de NAS-adaptatietool. Die wordt ontwikkeld op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, en kennis en ervaring uit de praktijk. Wij nodigen je van harte uit om suggesties voor de volgende versie aan ons door te geven. Heb je een suggestie voor de omschrijving, impact of aard van een klimaatgevolg? Of wil je extra klimaatgevolgen voor jouw sector toevoegen? Vul dan het ideeënformulier in.

Nieuwste versie van de NAS-bollenschema’s

Hieronder staan de meest actuele versies van de bollenschema’s (2022). Er is ook een archief met eerdere versies.

Bollenschema's per sector

In 2016 zijn er voor negen verschillende sectoren aparte bollenschema’s gemaakt, die sinds 2018 ook allemaal verwerkt zijn in de NAS-adaptatietool. In 2021 is daar een bollenschema aan toegevoegd: een interactief bollenschema voor de sector gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Interactief betekent dat je kunt inzoomen en uitzoomen op verschillende gevolgbollen, en dat je erop kunt klikken voor toelichting. In 2021 zijn ook de bollenschema’s van de sectoren natuur en infrastructuur interactief gemaakt. Daarnaast hebben alle bestaande bollenschema’s in 2021 een inhoudelijke update gehad. Een overzicht van de tien verschillende sectoren vind je op de pagina Thema’s & Sectoren. Als je daar op een sector klikt, kom je bij de uitleg en het bollenschema van die sector.

NAS-adaptatietool in praktijk

Enkele overheden en andere partijen zijn al aan de slag met de NAS-adaptatietool. Neem een kijkje via de links hieronder.