Archief bollenschema's

In dit archief vind je alle bollenschema’s die het NAS-team ontwikkeld heeft. Van de eerste vier bollenschema’s uit 2016 tot de nieuwste bollenschema’s van sectoren in 2021.

NAS2016 'de eerste vier bollenschema's'

De eerste vier bollenschema’s waren ‘Het wordt warmer’, ‘Het wordt natter’, ‘Het wordt droger’ en ‘De zeespiegel stijgt’. Deze bollenschema’s verschenen in december 2016, in de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS2016). Deze eerste bollenschema’s lieten per klimaattrend zien wat de klimaateffecten waren, en welke gevolgen dat had voor verschillende sectoren.

De eerste bollenschema's per sector

De eerste vier bollenschema's van de NAS2016 zijn vrij snel beschikbaar gemaakt voor verschillende sectoren. Elk bollenschema werd toegespitst op een sector. Deze eerste versies voor negen verschillende sectoren zijn ook gebruikt voor de eerste versies van de sectorenpagina's.

Recreatie en toerisme

Recreatie

Kleine aanpassingen vier bollenschema’s in 2018

In het voorjaar van 2018 verscheen het NAS Uitvoeringsprogramma 2018-2019 (NAS UP 2018-2019). De vier bollenschema’s per klimaattrend kwamen ook hier weer terug. Het waren bijna dezelfde versies als in NAS2016, maar dan met een paar kleine aanpassingen.

2021: Bollenschema voor gebouwde omgeving en de eerste interactieve versies

In 2021 is er een nieuw bollenschema bij gekomen: voor de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Hiervan is naast een statische versie ook een interactieve versie beschikbaar: als je daarin op een gevolg klikt, krijg je een toelichting met bronvermelding. De toelichting bij de gevolgen kun je ook downloaden in een word-document. Ook voor de sectoren Infrastructuur en Natuur is nu naast een statisch bollenschema ook een interactief bollenschema beschikbaar.

2021: Update bollenschema’s van alle sectoren

In 2021 zijn naast de bollenschema’s voor infrastructuur, natuur en gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening ook de andere sectoren vernieuwd. De gevolgbollen zijn geüpdatet en uitgebreid. De bollenschema’s geven een compleet overzicht van de gevolgen voor alle vier de klimaatthema’s bij elkaar: het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer en de zeespiegel stijgt. De sectoren Gezondheid, Landbouw en Waterhuishouding hebben voor elk van de vier thema’s ook nog een apart bollenschema.

Recreatie en toerisme

2022: Update bollenschema's van de vier trends

In 2021 zijn de bollenschema's van alle sector vernieuwd. Daarnaast is een bollenschema voor gebouwde omgeving beschikbaar gekomen. Op basis van deze ontwikkelingen zijn in 2022 nieuwe bollenschema's voor de vier trends beschikbaar gekomen.