Samenwerken

Klimaatadaptatie gaat over veel vakgebieden en is daarom een complexe opgave waarbij het belangrijk is om goed samen te werken met collega’s en externe partijen. Op deze pagina vind je meer informatie over samenwerken aan klimaatadaptatie.

Wil je mensen bewust maken van het belang van klimaatadaptatie? Bekijk dan de pagina Bewustwording & communicatie.

Hoe is de samenwerking tussen lokale en regionale overheden georganiseerd?

Er zijn in Nederland 45 werkregio’s waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie. De betrokken overheden in een werkregio werken samen aan het uitvoeren van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bij de aanpak van klimaatadaptatie spelen provincies een verbindende, stimulerende en ondersteunende rol. Op de pagina Provincies kun je lezen hoe verschillende provincies hun rol invullen en hoever ze zijn met hun ambities. Ook vind je er voorbeelden van projecten waarbij ze betrokken zijn.

Hoe betrek je collega’s bij klimaatadaptatie?

Werken aan klimaatadaptatie is een hele uitdaging. Het onderwerp is ook voor andere sectoren en afdelingen binnen je organisatie van belang. Klimaatadaptatie moet je daarom vanuit de volle breedte van het onderwerp aanpakken: integraal. Om te zorgen dat klimaatadaptatie een centrale plek krijgt in beleid en uitvoering, heb je je collega’s, projectpartners en de steun van het bestuur hard nodig. Dit kan soms lastig zijn. De tien tips uit de publicatie Klimaatadaptie: Hoe krijg ik mijn collega’s mee? kunnen je hier bij helpen. Of bekijk de verhalen van Mario, Maddie en Sacha over hoe zij hun collega’s meekrijgen met klimaatadaptatie.

In een interne risicodialoog vergroot je het bewustzijn over hoe kwetsbaar je gebied is voor klimaatverandering. De dialoog kan daarmee een goed startpunt zijn om je collega’s vanuit andere beleidsvelden te betrekken bij klimaatadaptatie.

Hoe betrek je inwoners bij klimaatadaptatie?

Inwoners kunnen een grote rol spelen bij het klimaatbestendig inrichten van dorpen en steden. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tuinen en daken vergroenen. Ook kunnen ze hun gemeente helpen bij het meten van klimaateffecten en kunnen ze meedenken over de inrichting van de openbare ruimte. Hoe kun je als gemeente of waterschap inwoners betrekken en stimuleren om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige omgeving en hoe kun je hen betrekken bij adaptatieprojecten? In het kennisdossier ‘Inwoners stimuleren’ vind je de antwoorden op deze vragen.

Hoe betrek je andere partijen bij klimaatadaptatie?

Andere partijen betrekken bij klimaatadaptatie is niet altijd makkelijk. Een netwerk dat je hierbij goed kan helpen is Samen Klimaatbestendig. Samen Klimaatbestendig is een netwerk voor en door professionele ‘klimaatwerkers’ dat bezig is om Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Heb je een vraag over klimaatadaptatie, ben je op zoek naar een sparringpartner of wil je graag in contact komen met een andere partij? Mail dan naar: info@samenklimaatbestendig.nl.

Verder zijn er een aantal hulpmiddelen die je op weg kunnen helpen als je samenwerking zoekt met andere partijen:

  • Praktische tips over hoe je samenwerkt aan klimaatadaptatie vind je in de handleiding ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie’. Hierin staan 12 aandachtspunten. De handleiding kun je goed gebruiken aan het begin van een samenwerking, maar kun je ook inzetten als een project al loopt. Het is ook een handige checklist.
  • De factsheet Governance – Klimaatadaptatie - Samenwerken (pdf, 326 kB) biedt een top 7 van lessen voor samenwerken tussen overheden en geeft ook verschillende methodes voor samenwerken, zoals een risicodialoog voeren, samenwerken met meerdere overheidslagen en planmatig samenwerken.
  • De toolbox van SPONGE2020 helpt je op weg door antwoord te geven op verschillende vragen, zoals: Hoe betrek je andere partijen bij klimaatadaptatie? En hoe kun je het beste met ze samenwerken? Je vindt er informatie over alle partijen die je nodig hebt om klimaatadaptatie in de stad integraal aan te pakken, zoals bedrijven, ngo’s, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Daarnaast heeft SPONGE2020 een stappenplan ontwikkeld om zo goed mogelijk met andere partijen samen te werken en hun betrokkenheid te vergroten.
  • Welke kansen liggen er voor samenwerking tussen overheden en financiële instellingen? Deze vraag staat centraal in het beeldverhaal Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen?.
  • Wil je gezamenlijk een bedrijventerrein klimaatbestendig maken? In het kennisdossier Groenblauwe bedrijventerreinen lees je onder andere wie een rol spelen bij klimaatadaptatie op bedrijventerreinen en hoe je alle partijen kunt betrekken. Wil je samen met bijvoorbeeld de GGD en de veiligheidsregio een lokaal hitteplan opstellen? Maak dan gebruik van de Handreiking Lokaal Hitteplan.